Page Top

sozaibanzai logo

Set

Set Comes With 2 Sides/Salad/Soup/Rice.

SABA $10.95

SAKE $9.95

SANMA $8.95

KARAAGE $8.95

CHICKEN KATSU $8.95

BUTASHOGA $9.95

TONKATSU $9.95

OROSHIKATSU $10.95

TEPPAN STEAK $14.95

HAMBURG $12.95

CHEESE HAMBURG $13.95

COMBO CHICKEN Additional $3